Σύσταση μόνιμης θεατρικής ομάδας από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος...

From artcom At Time date_range | visibility 778 views
Προς κάθε ενδιαφερόμενο Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος προτίθεται να συστήσει 4μελή, μόνιμη, θεατρική ομάδα με σκοπό το ανέβασμα του θεατρικού έργου του Πανελλή...
Read all »