Ακρόαση για παιδιά, για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας δράσης THE GREEK JOB...

From artcom At Time date_range | visibility 241 views
Η A.A PRODUCTIONS για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας δράσης THE GREEK JOB, αναζητά ταλαντούχα αγόρια υποκριτικής ηλικίας 10 ετών. Συγκεκριμένα, η α...
Read all »