Επικοινωνια με το artcom

ange portfolio

Φωτογράφος

  • Δωρεάν
  • To συζητάμε
Βασικά στοιχεία
Όνομα Αγγελική
Επώνυμο Αλεξίου
Ημερομηνία γέννησης 24 Οκτωβρίου
Τόπος διαμονής Λάρισα
Δεξιότητες
Γλώσσες Ελληνικά, Γαλλικά