Επικοινωνια με το artcom
Facebook_page Twitter Youtube Facebook_group
Profile_default_small

Λάμπρος Βαμβακάς

Email_cv Print Offline

Σκηνοθέτης Κιν/φου-Τηλ/σης, Βοηθός Σκηνοθέτης, Σκρίπτ
Μοντέρ, Βοηθός Μοντέρ
Μιξάζ
Casting Director
Μουσικός Επιμελητής
Μουσική Σύνθεση

  • Δωρεάν
  • Διαθέσιμος
Βασικά στοιχεία