Δωρεάν

Όλια Τζίκη

Casting Director (Κιν/φου-Τηλεόρασης, Βοηθητικών ηθοποιών)


Βασικά στοιχεία

Αποστολή του βιογραφικού του/της Όλια Τζίκη
Διεύθυνση email παραλήπτη
Συνοδευτικό κείμενο για παραλήπτη