Επικοινωνια με το artcom

Μιχάλης Καλλίτσης

Γραφικές Τέχνες

  • Δωρεάν
  • To συζητάμε
Βασικά στοιχεία
Δεξιότητες
Γλώσσες Ελληνικά (Μητρική), Αγγλικά (Καλά), Ιταλικά (Καλά)
Εφαρμοσμένες τέχνες Εικονογράφηση, Καλλιγραφία, Αφίσα/Γιγαντοαφίσα, Ψηφιακή Φωτογραφία, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εντύπου, Μακέτα, Ψηφιακές Εφαρμογές, Επεξεργασία Φωτογραφίας