Επικοινωνια με το artcom

Peter Pan

Ψηφιδογράφος
Κεραμίστας
Tattoo

  • Δωρεάν
  • To συζητάμε
Βασικά στοιχεία
Ημερομηνία γέννησης 6 Μαΐου 1997
Δεξιότητες
Γλώσσες Νοηματική, Ρώσικα (Άπταιστα)
Ζωγραφική Νερό, σε Γυαλί, Τοιχογραφίες, Συντήρηση Ψηφιδωτών
Διδασκαλια
  • ti leme

  • 2002 
    yo

    yo

  • sdfo