Επικοινωνια με το artcom

Βασίλης Γεωργανάκης

Ψηφιδογράφος

  • Δωρεάν
  • To συζητάμε
Βασικά στοιχεία
Δεξιότητες
Ζωγραφική Νερό, Λάδι, Άλλα Υλικά, σε Ξύλο, Τοιχογραφίες, Φρέσκο Ψηφιδωτό, Συντήρηση εικόνων, Σκίτσο, Ψηφιδωτά Δάπεδα, Ψηφιδωτά σε τοίχο, Φορητό Ψηφιδωτό, Συντήρηση Ψηφιδωτών, Ακρυλικά, Μεικτή τεχνική
Γλώσσες Ελληνικά