Δωρεάν

Σωτήρης Κάππος

Σκηνοθέτης Κιν/φου-Τηλ/σης


Βασικά στοιχεία

Αποστολή του βιογραφικού του/της Σωτήρης Κάππος
Διεύθυνση email παραλήπτη
Συνοδευτικό κείμενο για παραλήπτη