Δωρεάν

Διονυσης Ζογκαρης

Σκηνοθέτης Κιν/φου-Τηλ/σης


Βασικά στοιχεία

Τόπος γέννησης
Vancouver, Canada
Τόπος διαμονής
Athens, Greece
Αποστολή του βιογραφικού του/της Διονυσης Ζογκαρης
Διεύθυνση email παραλήπτη
Συνοδευτικό κείμενο για παραλήπτη